COP 2019-02-25T13:31:00+00:00
Home » COP

Uw gegevens

Laat uw gegevens hieronder achter en ontvang een vrijblijvend advies!

COP

De COP (Coëfficiënt Of Performance) geeft de verhouding weer tussen de hoeveelheid afgegeven warmte, tegenover de hoeveelheid verbruikte energie. Het is een methode die onder andere wordt ingezet bij het berekenen van de prestaties van een warmtepomp. De warmtepomp COP ligt meestal zo rond de 4,0 á 4,5. Maar wat houdt COP in en wat is de COP van een warmtepomp? U leest het hieronder!

Wat is COP?

De COP (Coëfficiënt of Performance) geeft een beeld van hoeveel energie er teruggegeven wordt voor elke kW energie die het apparaat (zoals de warmtepomp) verbruikt. Wanneer we de warmtepomp als voorbeeld gebruiken, geeft de COP u de verhouding tussen de gebruikte energie en de opgewekte energie aan. Hoe hoger de COP is, hoe efficiënter het apparaat eigenlijk werkt. Wanneer u de COP van de warmtepomp weet, kunt u berekenen wat u jaarlijks aan energieverbruik bespaart bij de installatie van het systeem.

Meerwaarde warmtepomp COP

De warmtepomp COP is het perfecte middel om de terugverdientijd van de warmtepomp te kunnen berekenen. Wilt u de COP berekenen, is het allereerst zaak om te berekenen hoeveel energie er op jaarbasis wordt bespaard. Om dit te kunnen berekenen, dient u eerst het thermische vermogen van de verwarming van uw woning te delen door de COP. Een kleine voorbeeldberekening:

Een woning van 100m2 die aan alle bouwtechnische voorwaarden van tegenwoordig voldoet, heeft voor de volledige verwarming van het water een thermisch vermogen van zo’n 11.000 kWh nodig. Hierbij gaan we uit van een warmtepomp met een COP van 4,5. De prijs per kWh voor elektriciteit is in deze berekening €0,22. De berekening in deze is als volgt:

(11.000kWh : 4,5) x €0,22 = €537,78

Terugverdientijd warmtepomp berekenen

Wanneer u de COP en besparing hebt uitgerekend, kunt u vervolgens ook de terugverdientijd van uw warmtepomp berekenen. Alhoewel de rekenmethode niet 100% accuraat is – ventilatie, inwonersgedrag en het aantal inwoners spelen ook een rol – kan men aan de hand van het thermische vermogen toch een goede inschatting maken van hoeveel energie de warmtepomp verbruikt (COP) en hoeveel ermee wordt bespaard. De gemiddelde terugverdientijd – in combinatie met subsidie – ligt dan ook tussen de 7,5 en de 15 jaar. Een korte voorbeeldberekening:

Aanschafkosten warmtepomp (€5.000,-) : besparing (€537,78) = terugverdientijd warmtepomp (9,3 jaar)

Warmtepomp met hoge COP kopen?

Wilt u een warmtepomp met hoge COP kopen? Warmtepomp BNL helpt u verder. Het verbruik en de besparing verschilt per woning, alsook de COP per warmtepomp. Wenst u meer te weten te komen over de meerwaarde van dit duurzame middel? Neem contact op en bespreek de COP van onze warmtepompen, alsmede uw besparing!

Harry van Horlinken

Al 3 jaar tevreden met zijn warmtepomp.

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw